RESEARCH ARTICLE

med genet 2015; 1: 1-8
Received Date:
Accepted Date:
*

Department of Medical Genetics, Dr Faruk Sükan Maternity and Pediatric Hospital, Konya, Turkey

**

Department of Medical Genetics, Medical Faculty of Selçuk University, Konya, Turkey

RESEARCH OF INTERCHROMOSOMAL EFFECT IN MALE CARRIERS WITH CHROMOSOMAL HETEROMORPHISM BY USING FISH

Abstract

Objective:  The aim of this study is to investigate the existence of interchromosomal effect (ICE) on the sperm nuclei of males who have chromosomal heteromorphism.

Materials and Methods: In 9 male carriers of chromosomal heteromorphism (case group),  and 14 male individuals who did not have any chromosomal abnormalities (control group), aneuploidy of chromosome 2, 3, 12, 13, 17, 18, 21, X and Y in the sperm nuclei were investigated by using the fluorescence in situ hybridization (FISH) method.

Results:  A total of 51710 sperm nuclei  were analyzed (19273 from the case group and 32437 from the  control group). ICE was determined in seven of nine carrier cases of a chromosomal heteromorphism.

Conclusion: Our results suggest that there was an interchromosomal effect on male carriers with a chromosomal heteromorphism. These effects also show individual differences among patients. 

Özet

Amaç: Bu çalışmanın hedefi kromozom heteromorfizmi olan erkeklerin sperm çekirdeklerinde interkromozomal etki varlığının araştırılmasıdır.

Araç ve Yöntem: Floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi kullanılarak kromozom heteromorfizmi taşıyıcısı olan 9 erkekli olgu grubuyla herhangi kromozom düzensizliği bulunmayan 14 erkekli kontrol grubunda sperm çekirdeklerindeki 2, 3, 12, 13, 17, 18, 21, X ve Y anöploidileri araştırıldı.

Bulgular: Toplam 51710 sperm çekirdeği (olgu grubundan 19273, kontrol grubundan 32437) analiz edildi. Kromozom heteromorfizmi olan 9 taşıyıcının 7’sinde interkromozomal etkinin varlığı saptandı.

Sonuç:  Elde ettiğimiz sonuçlar, kromozom heteromorfizmi olan erkek taşıyıcılarda interkromozomal etkinin bulunduğunu gösterdi. Bu etki aynı zamanda hastadan hastaya bireysel farklılıklar da göstermektedir.

Home Archive Search Menu