CASE REPORT

med genet 2015; 1: 29-32
Received Date:
Accepted Date:
*

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye

**

Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı, Trabzon, Türkiye

REJECTING PATERNITY WITH X STR ANALYSIS: A CASE REPORT

Abstract

Objective: In this study, we reported two biological brothers whose paternity cannot be excluded based on 21 STR loci without including mother. Though mother adjoined to the test; furthermore paternity of one father candidate was rejected with X STR analysis.

Results: Two father candidate brothers, mother and the child (girl) were firstly analyzed by a commercial kit which includes 15 STR loci. While between child and father candidate 1 was determined a single incompatibility at D21S11 loci. The father candidate 2 was determined full compatibility in all loci. Furthermore, although tested by the usage of a commercial kit which covers 5 different STR loci and another one covering an additional locus, between child and father candidate 1 was determined a single incompatibility at D21S11 loci again. Then X STR analysis was performed to two father candidate brothers, mother and the child. According to the results of X STR analysis; paternity of father candidate 1 was rejected on DXS10135, DXS10146, DXS10148, DXS7423 and DXS8378 loci. The father candidate 2 was detected as the biologic father with the 99,999999999% probability and the paternity index was calculated as 471.740.740.363,371

Conclusion: As seen, in paternity cases where individuals are brothers, it may not be enough to determine the biological father studying with a single kit. Thus, in such cases, it may be necessary to evaluate mother, father and child together and more than one STR kits must be used.

Özet

Amaç: Bu çalışmada, eğer anne dahil edilmezse iki biyolojik baba için babalık testi yapıldığında 21 STR bölgesi ile yapılan değerlendirmede baba ayırımının yapılamayacağını bildirmekteyiz. Anne çalışmaya dahil edildiği zaman bile, ancak X STR analizi yapılarak bir baba adayının babalığının dışlanması mümkün olabilmiştir. 

Bulgular: Öncelikle baba adayı olan iki kardeş, anne ve çocuk 15 STR bölgesi içeren bir ticari kit ile analiz edildi. Çocuk ve 1. baba adayı arasında D21S11 bölgesinde eşleşmeme tespit edildi. Bu kit 2. baba adayı ile çocuk arasında tan bir eşleşme gösterdi. 6 ilave bölge içeren iki farklı kitin daha kullanılmasıyla 1. baba adayı ile çocuk arasındaki D21S11 bölgesindeki eşleşmeme tekrar gösterildi. Sonrasında iki baba adayı ile anne ve çocuk X STR bölgeleri kullanılarak karşılaştırıldı. X STR analizi sayesinde DXS10135, DXS10146, DXS10148, DXS7423 ve DXS8378 bölgelerinde 1. baba adayının babalığı reddedildi. Aynı kit ile 2. baba adayı % 99,999999999 olasılıkla ve 471.740.740.363,371 paternite indeksiyle biyolojik baba olarak belirlendi. 

Sonuç: Görüldüğü gibi, babalık tayininde erkek kardeşlerin karşılaştırıldığı durumlarda sadece bir kit kullanarak biyolojik babanın belirlenmesi mümkün olmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda anne, baba adayı ve çocuğun birlikte değerlendirilmesi ve birden fazla kit kullanılması gerekebilmektedir.

Home Archive Search Menu