CASE REPORT

med genet 2015; 1: 33-35
Received Date:
Accepted Date:
*

Department of Medical Genetics, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

**

Department of Orthopedics, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

THE FEMUR-FIBULA-ULNA (FFU) COMPLEX: DOES IT NEED GENETIC COUNSELING ?

Abstract

The femur-fibula-ulna (FFU) complex is a rare sporadic syndrome. The etiology is unknown. Familial occurrence is very rare. In a case the genetic components is unclear, it is rather difficult to give genetic counseling. In this report we discuss how we evaluate this syndrome from a genetic counselor’s window and genetic counseling for this patient should be based on which principle.

Özet

Femur-Fibula-Ulna (FFU) kompleksi nadir görülen bir sporadik sendromdur. Etiyolojisi bilinmeyen hastalık çok nadiren ailevi geçiş gösterir. Genetik nedenlerin net olarak bilinmediği olgularda genetik danışmanlık daha zor olabilmektedir. Burada, bu sendromun nasıl değerlendirileceğini bir genetik danışmanının bakış açısından tartışarak “Bu hastaya hangi temellere dayanarak genetik danışma verilmelidir ?” sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.

Home Archive Search Menu